Južni portal Velike palače Ćipiko, Trogir

Velika palača Ćipiko predstavlja blok srednjovjekovnih kuća koji je pregradnjama potkraj 15. stoljeća dobio više renesansnih pojedinosti. Na južnoj strani dodan joj je portal, a s istoka dvije gotičko-renesansne trifore, jedna iznad druge. Južni portal djelo je radionice Nikole Firentinca. Tako glavno pročelje, okrenuto najreprezentativnijem prostoru u gradu, ima romaničke, gotičke i renesansne elemente. Na južnom portalu palače Ćipiko, sa strana se nalaze kanelirani pilastri s kapitelima, koji imaju gotička obilježja. Vertikalne kanelire se nastavljaju vodoravno preko arhitrava. Tako čine okvir prekinut samo na mjestima kapitela. Iznad vrata nalazi se široko polje s reljefima.

 

 


Grad Trogir uvršten je 1997. godine u UNESCO-ov popis svjetske baštine.

 


 

Galerija slika

Zatečeno stanje i radovi

Stanje nakon radova