Restauratorske metode

Restauratorske metode uključuju radove na obnovi spomenika kulture s ciljem postizanja približnog izgleda kakav je nekad imao uz pomoć najmodernijih materijala, alata i načina restauracije.
U laboratoriju tvrtke vrše se istraživanja fizikalnih i kemijskih svojstava materijala (analitičke, instrumentalne metode kemijskih analiza) u svrhe dijagnosticiranja uzroka propadanja. Laboratorijska istraživanja izvode se i na izvornim materijalima korištenim kroz različita povijesno-umjetnička razdoblja u cilju izrade istovjetnih materijala koji se koriste pri rekonstrukcijskim zahvatima.

REKONSTRUKCIJE KAMENA

Rekonstrukcije kamena se mogu izvesti nadopunama prirodnim (tašeliranje) i umjetnim kamenom. Kod odabira prirodnog kamena bitno je izabrati kamen koji je po izgledu i fizičkim svojstvima što sličniji izvornom. Rekonstrukcije umjetnim kamenom izvode se nanošenjem svježe pripremljene smjese koja se sastoji od kamenog praha i akrilne emulzije na prethodno pripremljenu konstrukciju od inox čelika. Nakon sušenja, rekonstruirana površina posjeduje svojstva slična kamenu i lako se obrađuje klasičnim klesarskim alatima.

SPAJANJE RAZLOMLJENIH DIJELOVA KAMENOG SPOMENIKA

Odvojeni i razlomljeni kameni dijelovi i elementi spajaju se lijepljenjem, upotrebom odgovarajućeg ljepila i sidrenjem trnova od nehrđajućeg inox čelika. Ukoliko se u kamenu nalaze željezni trnovi, potrebno ih je ukloniti, jer utjecajem vlage nastaje željezni-oksid, koji ima veći volumen od samog željeza, pa nastaju snažni tlakovi koji uzrokuju lomove i odvajanje kamenih dijelova.

REPRODUCIRANJE

Reproduciranje predstavlja kopiranje postojeće umjetnine. Da bi se zamijenili dekorativni elementi koji nedostaju ili su propali izrađuje se otisak u silikonskoj gumi, u koju se lijeva određeni materijal.

HIDROFOBNA ZAŠTITA

Hidrofobna zaštita je metoda koja spriječava penetraciju i zadržavanje vode nanošenjem odgovarajućih kemijskih sredstava na površinu kamena.